Samenwerking met Fieldlab

De wedstrijden van EURO 2020 Amsterdam zullen onderdeel worden van de reeks Fieldlab evenementen die eerder dit jaar zijn georganiseerd. Tijdens het EK in Amsterdam zal onderzoek gedaan worden naar een nog grotere groep bezoekers, bijvoorbeeld de impact op de instroom, en hoe om te gaan met buitenlandse bezoekers op het gebied van communicatie en het testproces.

 

Fieldlab

Fieldlab Evenementen is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform, de Alliantie van Evenementenbouwers en de Overheid. Het heeft als hoofddoel de evenementenbranche terug naar het oude normaal te brengen. Het is mede opgezet met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Life Sciences & Health en CLICKNL. Het programma wordt ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV. Het programma heeft als doel om inzichtelijk te maken op welke manier de terugkeer van publiek bij grootschalige evenementen, binnen de kaders van veiligheid en gezondheid, verantwoord kan worden georganiseerd.

Voorwaarden

Belangrijk binnen Fieldlab is dat voor iedere wedstrijd in Amsterdam bezoekers een negatief testbewijs moeten tonen middels een QR code in de CoronaCheck-app. Iedereen vanaf 5 jaar moet een test inplannen via testenvoortoegang. De test mag maximaal 24h geldig zijn, wat betekent dat alle testen op de wedstrijddag zelf moeten worden afgenomen. Binnen het Fieldlab evenement mag de 1,5 meter binnen het stadion losgelaten worden, maar daarbij wordt wel extra benadrukt dat bij het verlaten van het stadion, iedereen weer de dan geldende RIVM regels in acht moet nemen.

CoronaCheck-app

Om met een negatief testresultaat vervolgens het stadion in te komen, is het belangrijk dat de bezoekers allemaal de CoronaCheck-app downloaden. In deze app kan het negatieve testresultaat gemakkelijk omgezet worden in een QR-code die vervolgens bij de ingang gescand wordt door de steward. Iedereen zal worden gevraagd deze app al thuis te downloaden om de aankomst bij het stadion zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Naast de CoronaCheck-app wordt ook geadviseerd om de CoronaMelder te downloaden, om eventuele verdere verspreiding met elkaar te voorkomen.

Deel artikel